Prawo i Rynek

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Tag: ZUS

Ukazała się książka mojego współautorstwa: „ABC płatnika składek ZUS – Przedsiębiorcy, pracownicy, zleceniobiorcy”

W czerwcu 2014 r.  wydawnictwo „Rachunkowość” wydało książkę pod red. Anny Koleśnik „ABC płatnika składek ZUS – Przedsiębiorcy, pracownicy, zleceniobiorcy”, której jestem współautorem. Można w niej znaleźć moje opracowania: – Podleganie ubezpieczeniom w trakcie korzystania z urlopów w okresie opieki nad dzieckiem – Dopuszczalne sposoby zarobkowania w trakcie opieki nad dzieckiem i zbiegi tytułów do […]

Czytaj dalej

Wchodzę do firmy, a tam ?banda? przedsiębiorców

Z zewnątrz wyglądało na to, że spółka zatrudnia kilkudziesięciu pracowników. Nic bardziej mylnego. Każdy z podwładnych okazywał się osobą fizyczną prowadzącą własną działalność gospodarczą. Wynajmował biurko i kawałek podłogi od swego ?kontrahenta-pracodawcy?. W najgorszym wypadku był zleceniobiorcą, z zagwarantowanym w umowie prawem do korzystania z ciągów komunikacyjnych i toalet zleceniodawcy. Krótko potem rozmawiałam z inspektorem […]

Czytaj dalej

Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich i chorobowych

Rząd chce ukrócić możliwość otrzymywania wygórowanych zasiłków po krótkim okresie opłacania wysokich składek. Ukazał się od dawna zapowiadany projekt nowelizacji ustawy zasiłkowej ? przeglądałam ten datowany na 15 listopada 2013 r. Rząd zastanawiał się, w jaki sposób ograniczyć praktyki polegające na tym, że przedsiębiorca  deklaruje przez krótki czas (wystarczy miesiąc kalendarzowy) wysoką podstawę wymiaru składek, […]

Czytaj dalej

Przedsiębiorcza kobieta może stracić prawo do zasiłku macierzyńskiego

?Optymalizacja? ZUS może się źle skończyć ? zamiast wysokiego zasiłku macierzyńskiego, można zostać z niczym. W praktyce najczęściej dotyka to kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą, które planują macierzyństwo i chcą zapewnić sobie wysokie świadczenia z tego tytułu. Niewiele pań wie, że choćby niewielka pomyłka w opłacaniu składki chorobowej może zniweczyć ich plany. Problem powstanie, w […]

Czytaj dalej

Wszystkiemu winna dobrowolność ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenie chorobowe jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą dobrowolne, co ma swe konsekwencje. Po pierwsze, objęcie nim następuje jedynie na wniosek zainteresowanego i w terminie przez niego wybranym. Po drugie wystarczy nie zapłacić składki w całości lub w terminie, aby z niego ?wypaść? wbrew własnej woli. Wg części orzeczeń dalsze opłacanie składek po ?wypadnięciu? wystarczy, […]

Czytaj dalej

Represjonowani mogą zyskać na emeryturach

Okresy niewykonywania pracy przed 4 czerwca 1989 r. spowodowane represjami politycznymi przed długi czas były traktowane jako nieskładkowe i uwzględniane przy ustalaniu świadczeń emerytalno-rentowych w wymiarze nie większym niż 5 lat. Od 1 stycznia 2014 r. są to okresy składkowe i można je uwzględniać bez ograniczenia. Ci, którzy chcą w związku z tym przeliczyć swoje […]

Czytaj dalej