Prawo i Rynek

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Tag: Emerytura

Czym grozi uzyskanie dodatku pielęgnacyjnego, gdy ma się zasiłek pielęgnacyjny

Osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku przysługuje zasiłek pielęgnacyjny – na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wypłacają je gminy. Z kolei na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS osobom pobierającym emerytury lub renty należy się dodatek pielęgnacyjny, który wypłaca ZUS ? również z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku. Początkowo ich wysokość była taka […]

Czytaj dalej

Represjonowani mogą zyskać na emeryturach

Okresy niewykonywania pracy przed 4 czerwca 1989 r. spowodowane represjami politycznymi przed długi czas były traktowane jako nieskładkowe i uwzględniane przy ustalaniu świadczeń emerytalno-rentowych w wymiarze nie większym niż 5 lat. Od 1 stycznia 2014 r. są to okresy składkowe i można je uwzględniać bez ograniczenia. Ci, którzy chcą w związku z tym przeliczyć swoje […]

Czytaj dalej