Prawo i Rynek

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Kategoria: Świadczenia socjalne

Książka „Świadczenia rodzinne” współautorstwa Magdaleny Januszewskiej

Z radością prezentuję kolejną książkę, której jestem współautorem. To komentarz adresowany głównie do praktyków. W wyczerpujący sposób omawia kwestie związane z ustalaniem prawa i przyznawaniem zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Przybliża zasady ustalania dochodu z roku bazowego. Zawiera wzory decyzji w sprawie ich przyznania lub odmowy. Istotną […]

Czytaj dalej

„Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej? – książka współautorstwa Magdaleny Januszewskiej

Polecam książkę mojego współautorstwa „Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej?, która niedawno ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Kierowana jest głównie do praktyków zmagających się z tematyką przyznawania świadczeń przysługujących z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Obejmuje zasady nabywania świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków przez osoby, które utraciły […]

Czytaj dalej

Migracje Polaków, a ich prawo do świadczeń socjalnych

Co siódmy Polak przyznaje, że od wejścia Polski do UE wyjeżdżał do pracy za granicę lub nadal tam pracuje. Nasilają się tzw. migracje czasowe. Nic dziwnego więc, że z roku na rok rośnie liczba świadczeń socjalnych transferowanych do Polski z państw unijnych. W praktyce największym problemem jest uzyskanie informacji o przysługujących uprawnieniach. Kwestie te rzeczywiście […]

Czytaj dalej

Zasiłek dla opiekuna ? czyli o tym, jak działają protezy

15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (DzU z 2014 r, poz. 567). Sądząc po pytaniach, jest to teraz temat numer jeden w większości gmin (ops-ów, wydziałów świadczeń). Zasiłki dla opiekunów to typowa proteza ? trzeba było jakoś rozwiązać sytuację po wyroku […]

Czytaj dalej

Świadczenie pielęgnacyjne ? nieustający temat dla Trybunału Konstytucyjnego

Zawieszony właśnie protest rodziców dzieci niepełnosprawnych w Sejmie spowodował, że szersza publiczność dowiedziała się o istnieniu świadczeń pielęgnacyjnych. Od około 10 lat obserwuję zmiany w zakresie tego świadczenia. Nie znam przepisów, którym Trybunał Konstytucyjny zajmowałby się częściej. Jeśli ktoś takie kojarzy, proszę o informację. Naliczyłam następujące sprawy: P 27/07, P 41/07, P 32/09, K 27/13 […]

Czytaj dalej

Czym grozi uzyskanie dodatku pielęgnacyjnego, gdy ma się zasiłek pielęgnacyjny

Osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku przysługuje zasiłek pielęgnacyjny – na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wypłacają je gminy. Z kolei na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS osobom pobierającym emerytury lub renty należy się dodatek pielęgnacyjny, który wypłaca ZUS ? również z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku. Początkowo ich wysokość była taka […]

Czytaj dalej

Chcesz zasiłek? Złóż wniosek

Swego czasu kontaktowało się ze mną wiele osób, które ubiegały się o świadczenia rodzinne. Skarżyły się, że nie dostały pomocy w gminie lub ośrodku pomocy społecznej. W trakcie rozmowy często okazywało się, że w ogóle nie złożyły w tej sprawie wniosku. Zwykle tłumaczyły to tym, że uzyskały informację, że pomoc i tak im się nie […]

Czytaj dalej

  1. Strony:
  2. 1
  3. 2