Prawo i Rynek

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Radca prawny i adwokat zarobią mniej

Krótko cieszyli się profesjonalni pełnomocnicy z podwyższenia stawek za ich pracę od 2016 r. Właśnie zostały obniżone.

– W sprawach z wyboru

Od 27 października 2016 r. spadają opłaty za czynności radców prawnych.

W sprawach, w których oblicza się je wg wartości przedmiotu sporu, stawki spadają o 1/4.

Na przykład przy wartości przedmiotu sporu 5 tys. – 10 tys. zł stawka spada z 2400 zł do 1800 zł, a przy sporze o 50 tys. – 200 tys. zł spada z 7200 zł do 5400 zł.

Nowością jest wprowadzenie dwóch nowych progów obliczania opłaty ? przy przedmiocie sporu powyżej 2 mln zł (stawka 15 tys. zł) i 5 mln zł (stawka 25 tys. zł).

Obniżki dotyczą także innych kategorii spraw. Na przykład o połowę spada opłata w sprawach o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, itd., a także o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego ? z 360 zł na 180 zł.

W sprawach ze skargi na czynności komornika ? ze 240 zł stawka spada na 80 zł, a przy opróżnieniu lokalu z 480 zł na 240 zł.

O połowę spadły też opłaty w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym.

Nowe stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1667).

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe ? ale tylko do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. Analogiczne zmiany dotyczą adwokatów (Dz.U. poz. 1668).

– W sprawach z urzędu

O połowę spadną stawki w sprawach prowadzonych z urzędu – w których oblicza się je wg wartości przedmiotu sporu. W tym wypadku również obowiązują nowe progi: przy przedmiocie sporu powyżej 2 mln zł (stawka 10 tys. zł) i 5 mln zł (stawka 16,6 tys. zł). Obniżki dotyczą też innych kategorii spraw.

Z tym, że w wypadku ?urzędówek? nastąpi powrót do zasad wynagradzania sprzed 1.01.2016 r., tzn. będą to stawki minimalne, które sąd będzie mógł podwyższyć do 150% uwzględniając nakład pracy radcy, zawiłość sprawy, etc., a nie stawki maksymalne jak w rozporządzeniu obowiązującym od 2016 r.

Wynika to z podpisanego 3 października 2016 r. przez Ministra Sprawiedliwości nowego rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (zastąpi dotychczasowe), ale nie zostało ono jeszcze opublikowane w Dz.U., więc nie jest jeszcze znana dokłada data jego wejścia w życie.

Także w tym przypadku do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe

Kategoria: Praca prawnika