Prawo i Rynek

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Nieodpłatna pomoc prawna

Została już opublikowana ustawa z 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz 1255). Wchodzi w życie 1.01.2016 r.

W 2016 r. ruszy więc system nieodpłatnej pomocy prawnej. W założeniach ma zapewnić wsparcie osobom fizycznym na etapie przedsądowym.

Zainteresowani będą mogli uzyskać informacje, pomoc w sporządzeniu pism, podpowiedzi w rozwiązywaniu problemów prawnych. Nie mogą one jednak dotyczyć prowadzonej działalności gospodarczej, prawa celnego, handlowego. Uprawnieni do niej będą: beneficjanci pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci, weterani oraz osoby poniżej 26 lat lub powyżej 65 lat, a także te, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. Lista uprawnionych jest więc dość długa, a w niektórych wypadkach trochę zaskakująca. Organizacją punktów pomocy zajmą się powiaty, częściowo zlecając to zadanie organizacjom pozarządowym.

Kategoria: Rynek prawniczy, Świadczenia socjalne