Prawo i Rynek

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Rady ds. działaczy opozycyjnych

Status opozycjonisty daje pewne uprawnienia i otwiera drogę do określonych świadczeń o charakterze socjalnym.

Warto odnotować, że 31.08.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31.07.2015 r. w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych (Dz.U. poz. 1156). Przewiduje ono sposób powoływania i działania tych rad. Zgodnie z rozporządzeniem, ich zadaniem jest m.in. potwierdzanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych na wniosek przekazany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także podejmowanie działań na rzecz tych osób.

Kategoria: Świadczenia socjalne