Prawo i Rynek

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Odsetki od zasiłku dla opiekuna są nieopodatkowane

Zamieszanie z wstecznym przyznawaniem zasiłku dla opiekunów na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) ma swój dalszy ciąg. I pewnie to nie ostatnia odsłona problemów z tym świadczeniem. Tym razem chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych.

Sam zasiłek dla opiekuna korzysta z przedmiotowego zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasiłek nie jest więc opodatkowany. Wygląda na to, że na podstawie ogólnych regulacji powinno się opodatkować przychód opiekuna osoby niepełnosprawnej w postaci odsetek, które były wypłacane za świadczenia przyznawane wstecznie, tzn. za okresy od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie powołanej ustawy, tzn. do 15 maja 2014 r. Prawo do ustawowych odsetek za te okresy przewiduje art. 2 ust. 3 i ust. 4 powołanej ustawy.

Minister Finansów doszedł jednak do wniosku, że nie należy pobierać podatku od tych odsetek. W tym celu wydał rozporządzenia z 26 stycznia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 164; obowiązuje od 31 stycznia 2015 r.) Dzięki tej regulacji opiekunowie osób niepełnosprawnych nie zapłacą podatku od wspomnianych odsetek. Rozporządzenie stosuje się od 15 maja 2014 r.

Kategoria: Podatki, Świadczenia socjalne