Prawo i Rynek

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Książka „Świadczenia rodzinne” współautorstwa Magdaleny Januszewskiej

Okładka książki Świadczenia RodzinneZ radością prezentuję kolejną książkę, której jestem współautorem. To komentarz adresowany głównie do praktyków. W wyczerpujący sposób omawia kwestie związane z ustalaniem prawa i przyznawaniem zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Przybliża zasady ustalania dochodu z roku bazowego. Zawiera wzory decyzji w sprawie ich przyznania lub odmowy. Istotną część publikacji stanowią odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące interpretacji przepisów. Stanowią one odzwierciedlenie problemów, które pojawiły się w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Książka dostępna jest w formie drukowanej i jako ebook.

Magdalena Januszewska, Bartłomiej Mazurkiewicz Świadczenia rodzinne, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Więcej informacji na stronach wydawnictwa

Kategoria: Świadczenia socjalne