Prawo i Rynek

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

„Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej? – książka współautorstwa Magdaleny Januszewskiej

Polecam książkę mojego współautorstwa „Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej?, która niedawno ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

Kierowana jest głównie do praktyków zmagających się z tematyką przyznawania świadczeń przysługujących z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Obejmuje zasady nabywania świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków przez osoby, które utraciły to prawo z dniem 1 lipca 2013 r. Omawia obowiązującą od 15 maja 2014 r. ustawę z 4 kwietnia 20014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Poradnik zawiera odpowiedzi na pytania nurtujące pracowników organów administracji, a także wzory dokumentów. Książka dostępna jest w formie drukowanej i jako ebook.

Iwona Sierpowska, Bartłomiej Mazurkiewicz, Krystyna Tymorek, Magdalena Januszewska „Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej?, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Więcej informacji na stronach wydawnictwa.

Kategoria: Świadczenia socjalne