Prawo i Rynek

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Migracje Polaków, a ich prawo do świadczeń socjalnych

Co siódmy Polak przyznaje, że od wejścia Polski do UE wyjeżdżał do pracy za granicę lub nadal tam pracuje. Nasilają się tzw. migracje czasowe. Nic dziwnego więc, że z roku na rok rośnie liczba świadczeń socjalnych transferowanych do Polski z państw unijnych.

W praktyce największym problemem jest uzyskanie informacji o przysługujących uprawnieniach. Kwestie te rzeczywiście są skomplikowane ? wymagają znajomości przepisów wspólnotowych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ale często także krajowych przepisów dotyczących ubezpieczeń i zasiłków. Niestety zdarza się, że zagraniczne organy administracyjne wprowadzają w błąd naszych obywateli, np. odsyłając po zasiłek dla bezrobotnych do Polski, w sytuacji, gdy przysługuje on w danym państwie w związku z zakończeniem tam zatrudnienia. Przy czym taki zasiłek może być transferowany do Polski, jeśli pracownik zdecyduje się wrócić do ojczyzny (w 2013 r. było 2,7 tys. takich zasiłków). Większa jest świadomość w zakresie transferowania świadczeń rodzinnych (w 2013 r. transferowano ich do Polski 72,5 tys.). Wzrasta także przepływ emerytur ? i to w obu kierunkach, choć wciąż dominuje ten do Polski.

Tej tematyce poświęcona była międzynarodowa konferencja pt. ?Reemigracja obywateli polskich ? problemy prawne i społeczne?, która odbyła się 5 września 2014 r. w Warszawie. Serdecznie dziękuję Pani Profesor Gertrudzie Uścińskiej za zaproszenie.

Kategoria: Świadczenia socjalne, Ubezpieczenia społeczne