Prawo i Rynek

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Wszystkiemu winna dobrowolność ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenie chorobowe jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą dobrowolne, co ma swe konsekwencje. Po pierwsze, objęcie nim następuje jedynie na wniosek zainteresowanego i w terminie przez niego wybranym. Po drugie wystarczy nie zapłacić składki w całości lub w terminie, aby z niego ?wypaść? wbrew własnej woli. Wg części orzeczeń dalsze opłacanie składek po ?wypadnięciu? wystarczy, aby uznać to za dorozumiany wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym. Nowsze orzeczenia wymagają od zainteresowanego ponownego złożenia wniosku, bo odrzucają cywilistyczną konstrukcję czynności dorozumianych na gruncie ubezpieczeń społecznych (art. 60 k.c.).

Gdy przedsiębiorca traci prawo do preferencyjnych ubezpieczeń (tzw. małego ZUS), to powinien przerejestrować się, składając dokumenty ZUS ZUA i ZUS ZWUA. Zachodzą bowiem dwie zmiany ? kodu tytułu ubezpieczenia z 05 70 na 05 10 oraz podwyższenie minimalnej podstawy wymiaru składek. W wypadku przedsiębiorców tracących po 24 miesiącach prawo do ulgi, sankcja w postaci ?wypadnięcia? z ubezpieczenia chorobowego przy zaniedbaniu przerejestrowania w ZUS, wydaje się zbyt dotkliwa, gdyż ani zmiana kodu, ani podstawy wymiaru nie wynika z działań ani chęci kształtowania stosunku ubezpieczeniowego przez przedsiębiorcę, ale następuje automatycznie, na mocy ustawy.  Moim zdaniem nie należy więc stosować takiej samej miary, jak przy wypadnięciu z ubezpieczenia spowodowanego nieopłaceniem składki.

Wypowiadałam się też na ten temat tutaj

Kategoria: Ubezpieczenia społeczne