Prawo i Rynek

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Represjonowani mogą zyskać na emeryturach

Okresy niewykonywania pracy przed 4 czerwca 1989 r. spowodowane represjami politycznymi przed długi czas były traktowane jako nieskładkowe i uwzględniane przy ustalaniu świadczeń emerytalno-rentowych w wymiarze nie większym niż 5 lat. Od 1 stycznia 2014 r. są to okresy składkowe i można je uwzględniać bez ograniczenia. Ci, którzy chcą w związku z tym przeliczyć swoje emerytury, muszą złożyć wniosek. Zmianę wprowadzono ustawą z 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2013 r. poz. 1734). To jedna z tych nowelizacji, które mogą poprawić sytuację wielu ubezpieczonych. Tyle, że wymaga od nich pewnej aktywności.

Kategoria: Emerytury i renty