Prawo i Rynek

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Chcesz zasiłek? Złóż wniosek

Swego czasu kontaktowało się ze mną wiele osób, które ubiegały się o świadczenia rodzinne. Skarżyły się, że nie dostały pomocy w gminie lub ośrodku pomocy społecznej. W trakcie rozmowy często okazywało się, że w ogóle nie złożyły w tej sprawie wniosku. Zwykle tłumaczyły to tym, że uzyskały informację, że pomoc i tak im się nie należy. To błąd. Świadczenia rodzinne przyznawane są na wniosek, a ten należy złożyć w formie pisemnej, załączając odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Gdy zainteresowany poprzestaje na rozmowie z urzędnikiem, to z formalnego punktu widzenia nie zrobił w swojej sprawie nic. Jest kilka powodów, dla których wniosek trzeba złożyć, aby przekonać się, czy na pewno świadczenie nie przysługuje.

– To nie tak, że urzędnicy celowo wprowadzają zainteresowanych pomoc w błąd (często słyszałam taki właśnie zarzut). Starający się o pomoc w rozmowie nie zawsze podają wszystkie informacje na temat swojej sytuacji lub je zniekształcają. Mogą też nie zdawać sobie sprawy z istotności niektórych szczegółów. Gdy wniosek wpłynie na piśmie, to organ administracji musi dokładnie zbadać wszystkie okoliczności, aby stwierdzić, czy przesłanki udzielenia pomocy są spełnione.

– Urzędnik może się mylić. Jeśli wyda błędną decyzję, to można się od niej odwołać. Oczywiście  trzeba też liczyć się z definitywną odmową.

– Przepis może się zmienić. Może też zmienić się sytuacja zainteresowanego, np. utraci dochód. To, że w jednym roku świadczenie nie przysługiwało nie oznacza, że za kilka miesięcy będzie tak samo.

– Przepis może być uznany za niekonstytucyjny. Tak było np. w wypadku świadczenia pielęgnacyjnego. Ci, którzy składali wnioski, dostawali odmowne decyzje, zgodne zresztą z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Po tym, jak Trybunał Konstytucyjny uznał przepis, w oparciu o który wydawano negatywne decyzje, za niezgodny z Konstytucją, mieli oni możliwość wznowienia postępowania i uzyskania pomocy wstecznie ? od złożenia wniosku. Ci, którzy takich decyzji nie mieli, mogli co najwyżej występować o świadczenia na bieżąco.

Nie ma więc innego wyjścia ? kto chce korzystać ze wsparcia państwa musi wykazać się zaangażowaniem i składać wnioski.

Kategoria: Świadczenia socjalne